TRAINING LEIDINGGEVEN AAN JEZELF ALS HSP’ER- DAG 2

TRAINING LEIDINGGEVEN AAN JEZELF ALS HSP’ER- DAG 2

De tweede dag gaan we aan de slag met actief ont-prikkelen en met het maken van een plan waar je thuis mee aan de slag gaat om echt al kleine veranderingen door te voeren in je dagelijkse leven.

Je gaat naar huis met een plan om een beeld te vormen over je toekomst; wat wil je? Wat als alles kan, wat zou je dan doen, voelen en ervaren? Het is een start van een proces waarin je zelf de basis gaat leggen voor de toekomst. En dat begint vandaag!